1. Vase, Northern China, 1350–1400, Cizhou stoneware, h. 40.1 cm, Rijksmuseum (on loan from KVVAK), AK-MAK-110.

De KVVAK is een vereniging van particuliere verzamelaars van Aziatische kunst en omvat kunst uit Zuid-, Oost- en Zuidoost-Azië, van Afghanistan en India tot en met Japan en Indonesië. De vereniging werd in 1918 opgericht door kunstliefhebbers met het doel om grotere bekendheid te geven aan Aziatische kunst van de hoogste kwaliteit.

De KVVAK heeft vanaf het begin vrijwel uitsluitend kunstvoorwerpen verzameld die voor de eigen cultuur in de landen van herkomst zijn vervaardigd. Unieke kunstobjecten die ook in Aziatische landen zelf worden gerekend tot het beste wat hun culturen hebben voortgebracht. Deze doelstelling wordt ook in het huidige verzamelbeleid nog altijd nagestreefd, zo ook bij de verwerving van Aziatische keramiek (afb. 1).

Al een paar jaar na de oprichting van de KVVAK werd een begin gemaakt met de aanleg van een collectie Aziatische kunstvoorwerpen van topniveau. Dankzij donaties van kapitaalkrachtige particuliere donateurs, vaak zelf verzamelaars, kon de vereniging vooral in de jaren dertig van de vorige eeuw een reeks topstukken aankopen waarmee zij in korte tijd internationale bekendheid verwierf. Vooral sculptuur is de grote kracht van de collectie, bijvoorbeeld de groep van twaalf stenen beeldhouwwerken uit de Hindoe-Javaanse periode – uit de achtste en negende eeuw – waarvan een selectie permanent getoond wordt in het Rijksmuseum (afb. 2). Tot de kern van de verzameling behoren ook de sculptuur Hemelse Schoonheid uit India (elfde eeuw) (afb. 3), de beroemde bronzen Shiva Nataraja – ook wel de Dansende Shiva genoemd – uit India (twaalfde eeuw) (afb. 4), en uit dezelfde periode de boeddhistische guanyin uit China (afb. 5). 

De internationaal hoog gewaardeerde collectie is nog altijd volledig particulier eigendom en delen ervan zijn in wisselende opstelling te zien in het speciaal daarvoor gebouwde Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum, dat opende in 2013 als nieuw onderdeel van het gerenoveerde museum. De vijf conservatoren op de verschillende gebieden van de Aziatische kunst en de conservator Japanse prenten doen er onderzoek naar de objecten, publiceren erover en stellen tentoonstellingen samen waarbij veel uit de KVVAK-collectie wordt geput. De conservatoren hebben ook zitting in de redactie van het tijdschrift Aziatische Kunst van de KVVAK, dat drie keer per jaar verschijnt en regelmatig dubbele themanummers kent. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging, meer aandacht genereren voor Aziatische kunst, wordt ook bereikt door regelmatig lezingen en excursies te organiseren. Met zijn ruim 600 leden maakt de KVVAK dikwijls gebruik van het Auditorium in het Rijksmuseum. En in binnen- en buitenland worden exposities van bijvoorbeeld Japans lakwerk of Chinees porselein bezocht, wordt op afspraak een kijkje genomen in depots van musea en bij privéverzamelaars – dikwijls leden – thuis.

Sinds 2018 heeft de vereniging een jongerenkring: Ikigai. Het succes van deze groep geïnteresseerden tot 35 à 40 jaar bewijst de hernieuwde belangstelling voor onder andere China, India en Indonesië, onder meer als gevolg van de snel groeiende Aziatische economieën en de westerse bedrijven die zich daar vestigen.

Wetenschappelijk onderzoek naar aspecten van Aziatische kunst en cultuur bevordert de vereniging door de KVVAK-leerstoel aan de Universiteit Leiden.

De KVVAK-verzameling, die nu bijna 2000 stukken telt, is springlevend en wordt nog steeds aangevuld met schenkingen, legaten en ook aankopen. In het najaar van 2017 ontving de vereniging een complete privécollectie van 125 Indonesische en Zuidoost-Aziatische weefsels ten geschenke. Het jaar daarop is samen met het Rijksmuseum een belangrijke Chinese rolschildering uit de Ming-periode (vijftiende eeuw ) verworven. En in 2021 volgde een schenking van negentien Chinese miniaturen. Veel leden zijn genereus en laten regelmatig objecten en gelddonaties na. Desgewenst kunnen die ondergebracht worden in een fonds op naam, naar voorbeeld van het Maartje Draak Fonds, de grootste nalatenschap die de vereniging ooit ontving.

Klik hier voor meer informatie over de vereniging en de activiteiten.