terug

Achtergrond

Yongzheng

Qing keizer 1723-1735. Tijdens zijn bewind kwam vooral het famille rose tot grote volmaaktheid.