terug

Achtergrond

Theeceremonie

het theedrinken werd in Japan onder invloed van het zen-boeddhisme geritualiseerd. De mens kon al mediterend over de schoonheid, zich bij dit ritueel ontdoen van zijn aardse driften. Op zeker moment werd de theeceremonie in Japan zelfs beschouwd als één van de schone kunsten.