terug

Achtergrond

Scherf

onder de scherf verstaat men de gebakken kleimassa van een keramisch voorwerp, zonder glazuurlagen. Wanneer van een porseleinen vaas gezegd wordt dat deze een witte scherf heeft, betekent dit dat het breukvlak van dat voorwerp wit is.