terug

Achtergrond

Ru

een uit jun steengoed (z.a.) ontwikkeld celadon dat gedurende korte tijd tijdens het begin van de 12de eeuw geproduceerd werd. Het was exclusief voor het keizerlijke hof bestemd. De oven waar het gemaakt werd is opgegraven in centraal China, oostelijk van Xian. Wereldwijd zijn er ongeveer 70 stuks ru bekend en sinds de opgraving van de ovenplaats ook nog een vijftigtal scherven.