Notice (8): Undefined variable: website [APP/views/layouts/default.ctp, line 7]

Missing Controller

Error: AspController could not be found.

Error: Create the class AspController below in file: app/controllers/asp_controller.php

<?php
class AspController extends AppController {

	var $name = 'Asp';
}
?>

Notice: If you want to customize this error message, create app/views/errors/missing_controller.ctp

Notice (8): Undefined variable: website [APP/views/layouts/default.ctp, line 86]

Actueel

  • Delftsaardewerk op twitter

    <<>>
  • Wij krijgen een nieuwe website!

    Wij krijgen een nieuwe website!

    Binnenkort vind je hier de volledig vernieuwde website van de samenwerking Aziatische...

    lees meer