Achtergrond

Waaggebouwen (vier borden)

Van twee van de vier borden met waaggebouwen kan gesteld worden dat ze zijn gemaakt naar prenten uit een eerdere, eveneens bekende, stadsbeschrijving: Olfert Dappers Historische beschryving der stadt Amsterdam uit 1663.[1] De prenten die voor dit werk gemaakt waren, komen tevens voor in een Duitstalige beschrijving van Amsterdam.[2] Het gaat om de borden van de Waag op de Dam en de Waag op de Nieuwmarkt (Sint-Antonieswaag).

 

1. Regulierswaag (Boterwaag) 

 

Bord, Bord met afbeeldinge de Regulierswaag / Boterwaag, onbekend, 1700-1799, China. Amsterdam Museum, inventarisnummer KA 8083.

 

Prent, Gezicht op de Regulierswaag te Amsterdam, anoniem, 1710-1711 en/of 1757-1766, Amsterdam. Rijksmuseum, inventarisnummer RP-P-AO-25-20-2.

 

2. Waag op de Dam 

 

Bord, Waag op de Dam, onbekend, 1700-1799, China. Amsterdam Museum, inventarisnummer KA 8080.

 

Prent, Gezicht op de Waag op de Dam te Amsterdam, Jacob van Meurs (mogelijk), 1663-1664, Amsterdam. Rijksmuseum, inventarisnummer RP-P-AO-25-16.

 

3. Waag op de Nieuwmarkt (Sint-Antonieswaag) 

 

Bord, Amsterdam St. Antonispoort, 1700-1799, China. Amsterdam Museum, inventarisnummer KA 8101.

 

Prent, Gezicht op de Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam, Jacob van Meurs (mogelijk), 1663-1664, Amsterdam. Rijksmuseum, inventarisnummer RP-P-AO-25-18-2.

 

4. Westerhal 

 

Bord, Westerhal, onbekend, 1700-1799, China. Amsterdam Museum, inventarisnummer KA 8081.

 

Prent, Gezicht op de Westerhal te Amsterdam, anoniem, 1726, Amsterdam. Rijksmuseum, inventarisnummer RP-P-AO-25-48-1.

 

 

Blader via onderstaande links door de presentatie: 

>> datering van de borden

>> geschiedenis van de kast

>> zoektocht prentvoorbeelden

>> gezichten op Amsterdam (twee borden)

>> stadspoorten (acht borden)

>> torens (zeven borden)

>> beurs en de korenbeurs (drie borden)

>> uiteenlopende bouwwerken (zes borden)

>> dorpsgezichten (zes borden)

 

[1] Olfert Dapper, Historische beschryving der stadt Amsterdam: waer in de voornaemste geschiedenissen (na een kort verhael van gansch Hollant en d'omleggende dorpen (…), Amsterdam: Jacob van Meurs, 1663. Van elke prent bestaat een staat met alleen de Nederlandse titel en een staat waarop de Franse titel is toegevoegd. In het ene exemplaar van de uitgave is de eerste staat van de prenten ingebonden, in het ander de tweede staat.

[2] Philipp von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprunge bis auf gegenwärtigen Zustand (…), Amsterdam: Joachim Nosche, 1664. Nosche had of Van Meurs betaald voor het gebruiken van zijn platen, of – hetgeen waarschijnlijker is – een partij reeds gedrukte prenten van hem gekocht. Zie: Van Eeghen 1974 (noot 30), pp. 96-116, aldaar p. 101.

terug naar een porseleinen atlas van amsterdam