Achtergrond

Aziatische keramiek in Nederland

Een uniek samenwerkingsverband 

In 2002 was het precies vierhonderd jaar geleden dat de Verenigde Oostindische Compagnie werd opgericht. Deze handelscompagnie heeft een enorme betekenis gehad voor de geschiedenis van ons land. Afgezien van het economische gewin, heeft de handel met het Verre Oosten diepe sporen nagelaten op het gebied van de materiële cultuur. De vele voorwerpen van aardewerk, porselein en lakwerk die in particuliere en openbare verzamelingen in Nederland worden bewaard, zijn hiervan het overtuigende bewijs.

De vier belangrijkste museale collecties Aziatica bevinden zich in het Gemeentemuseum Den Haag, het Groninger Museum, het Rijksmuseum Amsterdam en in Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden. Deze musea zijn sinds 2002 een uniek samenwerkingsverband aangegaan. Hoofddoel hiervan is de expertise op het terrein van de oosterse keramiek te bundelen en gemeenschappelijk een actief tentoonstellings- en verzamelbeleid te ontwikkelen. De vier collecties geven immers een uniek en nagenoeg compleet overzicht van de oost-west relaties die het gezicht van de Nederlandse samenleving tot ver in de negentiende eeuw hebben bepaald.

Door de samenwerking is ook deze website ontstaan, geheel gewijd aan keramiek. De vier samenwerkende partners willen graag dat de keramiekcollecties voor een breed publiek toegankelijk zijn.
Eenmaal per jaar organiseert een van de vier partners een tentoonstelling over Aziatische keramiek. Bij deze tentoonstellingen wordt gebruik gemaakt van elkaars verzamelingen. In de afgelopen jaren werden tentoonstellingen georganiseerd over Kraakporselein, grafkeramiek, Europese afbeeldingen op Aziatisch porselein en celadon.

Bekijk actuele Tentoonstellingen.

 

Verder kijken dan het samenwerkingsverband

Naast de objecten die te vinden zijn in Gemeentemuseum Den Haag, het Groninger Museum, het Rijksmuseum Amsterdam en het Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden, zijn er boeiende collectiestukken te vinden door heel Nederland. Om die reden kijkt Jan van Campen, conservator Rijksmuseum, ook naar de bijzondere collecties Aziatische keramiek die Nederland nog meer rijk is. Ontdek samen met hem een verzameling topstukken die door het hele land verspreid te vinden zijn.