Stedelijk Museum Alkmaar

Het museum bestaat en verzamelt vanaf 1875. Hoewel Aziatische keramiek nooit een zelfstandig verzamelterrein was, zijn in de loop van de tijd geregeld voorwerpen in de collectie gekomen als onderdeel van grotere, algemene verzamelingen.

De belangrijkste verwerving van het museum was de collectie van meubelmaker Jan Nierop in 1915. Het was een uitgebreide en diverse collectie met keramiek als grootste deelcollectie. Een groot deel van deze collectie staat opgesteld in het stadhuis. 

Karakteristiek van de collectie

De collectie is niet bijzonder groot en bevat de gebruikelijke typen. Een aantal stukken is echter bijzonder of zij zijn bijzonder fraaie voorbeelden van hun soort.

De collectie bevat enige stukken Kraakporselein, waaronder een grote pot en een fraaie vroege kom. Er zijn drie Overgangsflessen, waarvan helaas de halzen zijn afgeslepen, fraai Kangxi blauw-wit, waaronder fraaie theepotten, en twee zeer bijzondere waterdruppelaars. Daarnaast is er later blauw-wit, waaronder miniaturen, in de collectie te vinden. Verder is er enig famille verte, een ruime groep famille rose en ander porselein met emails op het glazuur, waaronder mandarijnengoed. Ook is er enig encre de Chine aanwezig, waaronder een fraaie famille rose en encre de chine theepot, en capucijnergoed, waaronder zeer fraaie lichte koppen met blauw-wit decor op de binnenzijde. Er is enig porselein met Europese voorstellingen waaronder een grote schotel met de Doop van Christus in de Jordaan, en een groepje porselein dat beschilderd is in Europa.

Er is enig Japans porselein, waaronder een blauw-witte dekselkom met een gouden decoratieve band, enig Imari, waaronder een fraai scheerbekken, en enige 19de-eeuwse stukken.

De collectie heeft ook een uitgebreide collectie Delfts aardewerk. Een fles met een voorstelling van een kraamkamer toont een vertrek dat rijk gedecoreerd is met schotels van porselein of aardewerk.

Voor meer informatie over het museum kunt u terecht op www.stedelijkmuseumalkmaar.nl. De collectie kan grotendeels online doorzocht worden via www.stedelijkmuseumalkmaar.nl/beeldbank. Ondanks dat alle objecten zijn ingevoerd in en bijna alles is voorzien van een registratiefoto, zijn nog niet alle objecten met een afbeelding opgenomen in de beeldbank. Hieraan wordt gewerkt. 

Publicaties

Over onderdelen uit de collectie is gepubliceerd:

H.D.E. Bos, 'Om opgenomen en bewaard te blijven', Artistiek en Ambachtelijk, Architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar 14de -20ste eeuw, Hilversum 1993, pp. 105-116.

M. Content, 'Oosters porselein in Alkmaar', Oud Alkmaar, Tijdschrift van de Historische Vereniging Alkmaar 37/1 (2013), pp. 20-24.

Jan van Kampen heeft in de algemene handboeken over porselein nog geen stukken uit Alkmaar gevonden. De collectie is wel goed beschreven door Mieke Content, die ook de teksten van de hoogtepunten voor haar rekening heeft genomen.

Hoogtepunten
 • Schotel met de doop in de Jordaan
  Schotel
 • Zoutvat
  Zoutvat
 • Twee kannen
  Twee kannen
 • Kom
  Kraakkom