Museum Meermanno

De objecten in de collectie van Museum Meermanno stammen uit het bezit van Willem Hendrik Jacob Baron van Westreenen van Tiellandt (1783-1848). Hij was een verzamelaar van boeken en manuscripten, maar heeft zijn collectie ‘aangekleed’ met een groep voorwerpen. Dit zijn behalve voorwerpen uit de klassieke oudheid en Egypte ook bijzondere stukken keramiek, waaronder een groepje nauwelijks te verwachten of te verklaren Chinese stukken.

 

Van Westreenens administratie is bewaard gebleven, maar het bleek niet mogelijk om op een eenvoudige manier iets over de verwerving van het porselein te vinden (bezoek aan museum 23 maart 2016). Er bestaan registers van de aankopen van boeken en andere voorwerpen voor de collectie voor de periode 1815-1848. Hierin is helaas niets specifieks over de aankoop van keramiek te vinden. Wel zijn er vermeldingen als: "een verzameling zeldzaamheden van A.H. Verster (?), dfl 421,- (15 februari 1822); oudheden op een reis in Duitsland voor dfl 250,- (28 december 1833); eenige overgenomen voorwerpen van kunst van H. Zeeijderveld (?) dfl. 25,- 14 december 1839".

 

Er is slechts één specifiekere vermelding: "voor een Chineesch geboetzeerd zittend beeld, verbeeldende de keizer van China, gekocht in de verk. der zeldzaamheden van den Notaris (?) van den Bergh [dfl] 16,-‘ (16 mei 1846)". Een dergelijk zittend beeld van klei heb ik in de collectie niet kunnen vinden; een staand beeld echter wel.

Karakteristiek van de collectie

Het is een heel kleine collectie die bestaat uit Overgangsporselein, Kangxi blauw-wit, en blanc de Chine. De bijzonderste stukken zijn twee (lampet)kannen uit de Overgangsperiode. Alles is gepubliceerd en afgebeeld door Lunsingh Scheurleer.

Er zijn in het museum documentatiemappen met inventariskaarten en foto’s. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook de voorwerpen via de digitale catalogus ontsloten zullen worden: het archief wordt gedigitaliseerd en zal in 2018 online beschikbaar zijn.  Op dit moment zijn alleen boeken te vinden via: http://catalogus.meermanno.nl/search.aspx. Voor overige informatie kun je terecht op http://www.meermanno.nl.

Publicaties

D.F. Lunsingh Scheurleer, ‘Keramiek in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum’, Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek 79-80 (1975/3-4), pp. 2-33.

Jos van Heel, met Gert Floor en Erik Geleijns, Een wereld van verzamelaars en geleerden, Gerard en Johan Meerman, Willem van Westreenen en Pieter van Damme en hun archieven, Hilversum, 2012.

Hoogtepunt
  • Twee (lampet)kannen
    Twee (lampet)kannen