Museum Landgoed Fraeylemaborg

De inventaris van de Fraeylemaborg is in 1971 geveild. Een aantal stukken kon voor de borg behouden blijven. Zij werden gekocht door het J.B. Scholtenfonds. Er zijn schilderijen en meubilaire goederen van drie fondsen op de borg: van de Gerrit van Houten Stichting, de Jan Menze van Diepen Stichting en van de Stichting Van der Wyck- de Kempenaer. Daarnaast zijn er belangrijke bruiklenen van het Groninger Museum.

Karakteristiek van de collectie

Veruit het meeste porselein op de Fraeylemaborg behoort tot de Jan Menze van Diepen Stichting. De Van Diepen Stichting zelf is als collectie opgenomen in dit overzicht. Tot de oorspronkelijke inboedel van de borg behoren twee Kangxi blauw-witte kaststellen.

De collectie is nog niet via Internet te doorzoeken, met uitzondering van de Jan Menze van Diepen Collectie. Voor overige informatie kun je terecht op www.fraeylemaborg.nl.

Publicaties

Over porselein op de Fraeylemaborg is niet gepubliceerd.

Hoogtepunt
  • Bord
    Bord