Museum Bredius

Dit is het porselein van Abraham Bredius (1855-1946). Bredius was een vooraanstaand kunsthistoricus, kenner van de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst en onder andere directeur van het Mauritshuis. Hij stamde uit een geslacht van welgestelde Amsterdamse buskruitfabrikanten. In 1922 verhuisde Bredius naar Monte Carlo. Zijn woonhuis verkocht hij aan de Gemeente Den Haag, waarbij schilderijen en huisraad, waaronder het porselein, aanvankelijk bruikleen en na Bredius’ dood eigendom van de gemeente werden. Het museum heeft de collectie niet uitgebreid.

Het is bekend dat de familie Bredius al in de zeventiende eeuw welvarend was en dat de grootvader van Abraham een collectie porselein had (naast schilderijen).

Karakteristiek van de collectie

Het is een fraaie collectie met een accent op het blauwwit-Kangxi porselein. De catalogus kunstnijverheid (zie hieronder) geeft goed weer hoe de het Aziatische porselein deel uitmaakt van de gehele collectie porselein, glas, zilver en meubelen.

De collectie bevat enige interessante Kraak- en Overgangsstukken (achtkantige borden, vierkante flessen en kalabasvazen met oren) die zijn al in het collectieoverzicht van deze site opgenomen als onderdeel van het Gemeentemuseum, waar zij lange tijd in bruikleen waren.

Verder is er zoals opgemerkt veel Kangxi blauw-wit. Er is een fraaie kan met bekken, koper met famille rose emails en verder Japans Imari porselein, een aantal kaststellen, twee grote kommen en een springende karper.

De collectie is te doorzoeken via https://museumbredius.nl/product-categorie/gehele-collectie/porselein. Voor overige informatie over het museum kun je terecht op: www.museumbredius.nl.

Publicaties

J. Estië, ‘Porselein verzamelen in Den Haag; schatgraven in Museum Bredius’, in: Museum Bredius; catalogus kunstnijverheid, Den Haag, 2011, pp. 22-42.

A. Blankert, Museum Bredius; catalogus van de schilderijen en tekeningen, Zwolle/ Den Haag, 1992. 

Hoogtepunten
 • Dekselpot
  Dekselpot
 • Schotel
  Schotel
 • Schilderij
  Schilderij
 • Kom
  Kom