Museum Arnhem

De collectie van Museum Arnhem is bijeengebracht door Willem Frederik Karel baron van Verschuer (1845-1922). Verschuer begon met het verzamelen van Delfts aardewerk en breidde zijn belangstelling daarna uit naar Chinees porselein. Vooral de relatie tussen Delfts aardewerk en Chinees porselein had zijn belangstelling. Hij publiceerde in het tijdschrift Oud-Holland (1916) over rood steengoed van de Delftse pottenbakker Ary de Milde. Dat beschouwde hij namelijk als de eerste stap in de ontwikkeling van het Europese porselein. Kristin Duysters heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop Verschuer zijn verzameling bijeenbracht.

Karakteristiek van de collectie

De collectie is groot: ca. 3000 objecten. De collectie bevat vooral blauw-wit porselein uit de Kangxi-periode en in mindere mate Kraakporselein. Verder zijn er kleinere aantallen van de volgende typen te vinden: Swatow, Overgangs, Later blauw-wit, famille verte, famille rose, encre de chine, capucijnergoed, Europese decors, blanc de Chine, Yixing, beschilderd in Europa, Japans blauw-wit, en Japans Imari. Uitzonderlijk is de zeer grote groep miniatuurvazen.

De collectie is deels te doorzoeken via www.collectiegelderland.nl. Het museum werkt hard om de collectie online beschikbaar te maken.

Publicaties

Zowel over het Chinese porselein als het Delfts aardewerk van de collectie Verschuer is gepubliceerd:

S. Hartog, Pronken met Oosters porselein, Zwolle, 1990

K. Duysters, ‘Delfts aardwerk uit de collectie van Museum Arnhem; de verzameling van W.F.K. baron van Verschuer’, Vormen uit Vuur 229, 2015/3

Hoogtepunten
  • Terrine
    Terrine
  • Kom
    Kom