Het Zeeuws Museum

Binnen de collectie van het Zeeuws Museum zijn drie herkomstgroepen te onderscheiden. Het gaat om de collectie Bal (inv.nr. AB..), om de collectie van het Zeeuws Genootschap (inv.nr. G..), en om de collectie van het museum zelf (inv.nr. M.. of Br.. [voor bruiklenen]). De collectie van Willem Bal (overleden in 1962) is in permanent bruikleen van RCE in het Zeeuws Museum. De heer Bal was verzamelaar en handelaar. Er is weinig bekend over waar hij zijn stukken verwierf. De veilingmeester van het Zeeuws Veilinghuis, Jeroen de Kuyper, heeft weliswaar aantekeningen van Bal, maar deze aantekeningen zijn in geheimschrift gemaakt en daardoor helaas niet te lezen.

Het Zeeuws Genootschap (ZG) is potentieel een prachtige herkomst. Nu (voorjaar 2016) zijn er nog geen stukken in de database te vinden met een vroege ZG herkomst. Het ZG bestaat in 2019 250 jaar. Dan zal het archief ontsloten zijn en zullen meer herkomstgegevens voorhanden zijn. Katie Heyning is een van de genootschapsconservartoren die bij dit project betrokken is.

Karakteristiek van de collectie

Het Zeeuws Museum heeft een veel omvattende en grote ‘Nederlandse’ verzameling. Een paar stukken kraak, een enkel stuk Overgangsgoed, of Swatow, veel Kangxi-blauw-wit, waaronder fraai steatietporselein, famille verte, famille rose, encre de Chine, enig Chinees Imari, bleu poudré, enig capucijner goed, figuren, porselein met Europese decors, wapenporselein, en een aantal fraaie stukken beschilderd in Europa. Uit Japan is er één fantastische, grote blauw-witte schotel. 

De grote Japanse schotel is een geschenk van J. de Hullu aan het ZG in 1941. (De Hullu is waarschijnlijk de auteur van het belangrijke artikel 'Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw’ uit 1917).

Vanaf uiterlijk begin april 2017 zal de collectie doorzoekbaar zijn op de nieuwe website www.zeeuwsmuseum.nl.

Publicaties

Ann Diels (e.a.), Eenmaal Andermaal, Middelburg, 2012

Hoogtepunten
 • Bord
  Bord met schip
 • Bord
  Beroemde set vogelborden
 • Kom
  Overgedecoreerde kom
 • Grote schotel
  Japanse schotel