Het Scheepvaartmuseum

De collectie keramiek van het Scheepvaartmuseum is bijzonder klein. De belangrijkste stukken zijn enerzijds de ‘Hong bowl’ en anderzijds het groot vroeg negentiende-eeuws wapenservies van de familie Wolterbeek. Het Wolterbeek servies stamt uit het bezit van Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), gouverneur van Malakka van 1818 tot 1820.

Er zijn enkele stukken in de volgende categorieën: Kangxi blauw-wit, famille rose (groepje), Europese decors, wapenporselein, Japans blauw-wit, en Japans 19de-eeuws.

De collectie is volledig te doorzoeken via www.maritiemdigitaal.nl. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid nog even duren voordat deze online is. Bezoek ook de website van het museum via www.hetscheepvaartmuseum.nl.

Publicaties

In het museum is een scriptie beschikbaar waarin alle voorwerpen worden beschreven: C. Blom-Starrenburg, Chinees en Japans exportporselein in de collectie van het Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam, (Universiteit Leiden, 2000)

‘Wolterbeek herstelt het Nerdelands gezag in Malakka’, in: R. Daalder (red.), Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000; jaarboek 2004 Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam/ Zutphen, 2004, pp. 99-101.

[S. de Meer], ‘Chine de commande porselein’, in : K.E. Cramwinckel e.a. (red.), Roeien met de Riemen… ; 75 jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum ; jaarboek 1991, Amsterdam, 1991, pp. 188-189.

Hoogtepunten
  • Kom
    De 'Hong bowl'