Frans Hals Museum

Een belangrijk deel van de collectie van het Frans Hals Museum is afkomstig van Jan Veder. Deze Jan Veder is is overigens niet te verwarren met de bekende reder Jan Veder uit Rotterdam. Toevalligerwijs zijn de beide heren in juni 1930 gestorven: de Jan Veder die zijn collectie aan het Frans Hals Museum schonk, stierf op 19 juni 1930 in Haarlem en de bekende reder stierf op 4 juni 1930 in Rotterdam.

Veder legateerde zijn porselein aan zijn schoonzuster, mevrouw Veder-Ras, met de bepaling dat zijn collectie bij haar overlijden naar het museum zou gaan. Na het overlijden van Jan Veder in 1930 was al een groot deel van de collectie in het Frans Hals Museum terechtgekomen. Bij het overlijden van mevrouw Veder-Ras in 1951 volgde het restant.

Alle op de website gepresenteerde stukken zijn uit deze collectie afkomstig, met uitzondering van het theekistje en het Chinees Imari bord.

Karakteristiek van de collectie

Het zwaartepunt van de collectie ligt op het blauw-wit Kangxi-porselein. Hierin is de collectie sterk: grote aantallen, goede kwaliteit en uiteenlopende vormen. Het is wel het gebruiks- en étagèregoed dat vanouds in Nederland te vinden was. Het lijkt er niet op dat er door het museum, of door de verzamelaars van wie de collectie in het museum is geëindigd, actief verzameld is met het doel een veelzijdige collectie op te bouwen.

Naast het blauw-wit Kangxi-porselein zijn er kleinere aantallen Kraak, enig (goed!) Overgangsporselein, later blauw-wit, waaronder een wandfontein en serviesonderdelen en een interessante Japanse 19de-eeuwse kopie van zo’n serviesschaal, enig Chinees Imari, opvallend weinig famille rose en verwante stukken, enig encre (een groepje Kruisigingsborden), een paar stukken bleu poudré, enig capucijnergoed, een paar stukken met Europese decors (de genoemde borden met de Kruisiging, Costerman oproer, actiebordjes en heel fraaie Pronk-stukken), een vroeg wapenbord (Camphuis) en enig, niet erg belangrijk porselein beschilderd in Europa. Daarnaast is er enig blauw-wit Japans, waaronder een kan met zilveren deksel, en een enkel stuk Imari.

Ondanks dat de collectie geheel gefotografeerd is (documentatiefoto’s), is het porselein nog niet via de website te doorzoeken. Er bestaan echter wel plannen om dit in de toekomst mogelijk te maken. (januari 2017) Zie voor meer informatie over het Frans Hals Museum: www.franshalsmuseum.nl.

Publicaties

Over het porselein in het Frans Hals Museum bestaat geen afzonderlijke publicatie. Wel heeft D.F. Lunsingh Scheurleer enkele voorwerpen opgenomen in zijn boek Chine de Commande (1966, Engelse vertaling 1974).

Hoogtepunten
 • Bord
  Bord
 • Theekist
  Theekist
 • Vaas
  Vaas
 • Vaas
  Vaas
 • Grote kom en schotel
  Grote kom en schotel
 • Twee grote schotels
  Twee grote schotels