Drents Museum

Er zijn in het Drents museum twee belangrijke verwervingen geweest: in 1939 van de notaris J. ter Haar en in 1968 van M. Tonckens. Het bleek niet mogelijk vast te stellen hoe beiden aan hun porselein kwamen. Wel is bekend dat Tonckens behoorde tot een van de families die al zeer lang belangrijke posities innamen in Drenthe.

Karakteristiek van de collectie

De collectie is niet heel omvangrijk en ook niet heel gevarieerd. Het bestaat voornamelijk uit series borden, thee-, koffie- en chocoladegoed.

Er is 1 kraak-bord, twee fraaie Overgangsflessen, een groep Kangxi blauw-wit – vooral borden en een fraai vijfdelig kaststel, latere blauw-wit serviesonderdelen, heel weinig famille verte, vrij veel Chinees Imari en melk en bloed, een overzichtelijke groep famille rose gebruiksgoed, een paar stukken encre de Chine, een flink aantal stukken capucijnergoed met blauw, Chinees Imari en met famille rose decor, één wapenbord (Van Gellicum), een paar stukken beschilderd in Europa.

De collectie bevat relatief veel Japans Imari, waaronder een kraantjeskan, twee poppen en twee kaststellen, en twee kommen ‘omgeving Kakiemon’ en tot slot een 19de-eeuws theeserviesje.

Voor meer informatie over het museum kunt u terecht op www.drentsmuseum.nl. De collectie is gedeeltelijk te doorzoeken via museaindrenthe.nl.

Publicaties

Over de collectie is niet gepubliceerd. Er is een scriptie uit 1990 die alle stukken beschrijft en afbeeldt.

Hoogtepunten
 • Kom
  Kom
 • Fles
  Fles
 • Kom
  Kom
 • Kop en schotel
  Kop en schotel